സിങ്കപ്പൂര്‍ നുറുങ്ങുകള്‍ – 1

Posted by സുഖിമാന്‍ on April 21, 2011
റോഷന്‍ : എടാ നല്ല കിടിലം ചൈനീസ് പെണ്‍പിള്ളേരുണ്ട്
ഞാന്‍ : എവിടെ ?!!
റോഷന്‍ : ചൈനയില്‍ !!

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× three = three

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>